Chúng tôi sử dụng cookie để hiểu cách bạn sử dụng trang web của chúng tôi và để cải thiện trải nghiệm của bạn. Điều này bao gồm cá nhân hóa nội dung và quảng cáo. Bằng cách tiếp tục sử dụng trang web của chúng tôi, bạn chấp nhận việc chúng tôi sử dụng Cookies, Privacy Policy Term of use.
Video Player is loading.
Current Time 0:00
Duration 0:00
Loaded: 0%
Stream Type LIVE
Remaining Time 0:00
 
1x
678 views • January 25, 2022

Montagsspaziergang NRW: Polizei meldet 3.500 Teilnehmer in Köln – nur wenige in Bielefeld

Epoch Times Deutsch
Die Spaziergänge gegen die Corona-Maßnahmen gehen weiter. Auch diesen Montagabend waren wieder etliche Menschen auf Deutschlands Straßen.
Comment 0