Chúng tôi sử dụng cookie để hiểu cách bạn sử dụng trang web của chúng tôi và để cải thiện trải nghiệm của bạn. Điều này bao gồm cá nhân hóa nội dung và quảng cáo. Bằng cách tiếp tục sử dụng trang web của chúng tôi, bạn chấp nhận việc chúng tôi sử dụng Cookies, Privacy Policy Term of use.
Video Player is loading.
Current Time 0:00
Duration -:-
Loaded: 0%
Remaining Time -:-
 
1x
985 views • September 17, 2021

【泡菜系列】簡易泡菜做法 不用技巧經驗 跟著做就能成功! Simple way to make Korean Kimchi at home

從不喜歡泡菜到愛上自己做的泡菜!真的比外面的還好吃。吸取了經驗教訓,告訴你一定成功的秘訣😉 美味泡菜湯視頻戳這裡👉 https://www.youtube.com/watch?v=Yy-0YULZc2g *****素食者看過來***** 只要把魚露換成鹽就是純素泡菜了哦! 難度:中 准備時長:2小時 腌制時長:7天 營養級別:中低 肥胖指數:低 材料: 大白菜 1顆 鹽 一把,約60克 胡蘿蔔 半條 韭菜 一小把 蔥 3-5根 糯米粉:水- 1:6 糖 3-4匙,約20克(喜甜的可以多加一點) 梨 1顆 姜 一小塊 蒜頭 8-10瓣 洋蔥 1顆 魚露 80克 韓式粗辣椒粉 根據口味調配 *清洗白菜的水一定要是冷開水,不然泡菜會臭掉哦!因為澳洲都是直飲水,所以可以直接沖洗。 ------------------------------------------------------------------ 每周末更新,點擊訂閱“夏梨廚中記”並打開小鈴鐺🔔!和你分享簡單美味的健康菜譜還有美好的小生活。😊 Difficulty: mid Preparation time: 2 hours Nutrition level: medium to low Calories level: low Ingredients: 1 Chinese cabbage/wombok A handful of salt, about 60 grams 1/2 carrot A handful of leeks 3-5 Green onion Glutinous rice flour: water ratio - 1:6 3-4 tbs sugar, about 20 grams (to taste) 1 Pear A small piece of ginger 8-10 gloves Garlic 1 onion 80g Fish sauce Korean coarse chili powder, to taste -------------------------------------------------------------------- Weekly update on weekend, subscribe to get more authentic and simple Asian recipes!😊
Show All
Comment 0