เราใช้คุกกี้เพื่อทำความเข้าใจว่าคุณใช้ไซต์ของเราอย่างไรและเพื่อปรับปรุงประสบการณ์ของคุณ ซึ่งรวมถึงการปรับแต่งเนื้อหาและการโฆษณาในแบบของคุณ การใช้เว็บไซต์ของเราต่อไปแสดงว่าคุณยอมรับการใช้งานของเรา Cookies, Privacy Policy Term of use.
Video Player is loading.
Current Time 0:00
Duration 0:00
Loaded: 0%
Stream Type LIVE
Remaining Time 0:00
 
1x
166 views • March 30, 2022

How To Easily Release The Psoas (Hip Flexors) 1 Position For All Ages

Bob and Brad
Bob and Brad
How To Easily Release The Psoas (Hip Flexors) 1 Position For All Ages Youtube Channel: https://www.youtube.com/user/physicaltherapyvideo Website: https://bobandbrad.com/ Bob and Brad Amazon Store: https://amzn.to/3jAM0JN Bob and Brad demonstrate how to easily release your hip flexors. Some of our astute followers have noticed me slurring my words. I am not drunk but working with Brad it would be justifiable. I had 6 infected cysts removed from my mouth (noncancerous) and I have residual scar tissue and numbness. I will try to do better. Thanks Bob. Video Chapters: 0:00 Intro 0:10 Topic 0:31 Easiest Hip Flexor Stretch 5:51 Outro Interested in learning about the products mentioned in today's video: 1) C2 Massage Gun: https://amzn.to/340qpc7 Q2 Mini Massage Gun US: https://amzn.to/3o77L9h T2 Massage Gun: https://amzn.to/3HcKOZJ X6 PRO Massage Gun with Stainless Steel Head: https://amzn.to/33ZY8SX This Week's Giveaway: This month we are giving away an iReliev TENS 8080 Model Giveaway link:  https://bobandbrad.com/giveaways To purchase TENS unit: https://ireliev.com/product/premium-wired-tens-ems-system/?uid=3&oid=1&affid=10 Discount: 15% off using the discount code bb15 iReliev will reimburse winners of the giveaway if they have already purchased, so no need to wait to buy!! Our videos offer the best "get fit , stay healthy, and pain-free" information directed toward people 0 to 101 years old. Physical Therapists Bob Schrupp and Brad Heineck have over 50 years of combined experience. We try to add a twist of our humor into each video in our quest to be the "Most Famous Physical Therapists on the Internet" In our opinion of course!!! Subscribe to us now and join the fun. Not only will these videos provide outstanding health information on treating yourself at home, we also do product reviews. For our favorite products on Amazon click on this link: https://www.amazon.com/shop/physicaltherapyvideo Check out the Bob and Brad Community to share your experiences, ask questions and connect with others regarding physical therapy and health related topics https://community.bobandbrad.com/ Visit us on our other social media platforms: Website: https://bobandbrad.com/ Facebook: https://www.facebook.com/BobandBrad/ Instagram: https://www.instagram.com/officialbobandbrad/ Twitter: https://twitter.com/ptfamous Rumble: https://rumble.com/user/BobandBrad Wimkin: https://wimkin.com/BobandBrad Mewe: https://mewe.com/i/bobandbrad Minds: https://www.minds.com/bobandbrad/ Vero: http://vero.co/bobandbrad SteemIt: https://steemit.com/@bobandbrad Peakd: https://peakd.com/@bobandbrad LinkedIn https://www.linkedin.com/company/bob-and-brad TikTok https://www.tiktok.com/@bobandbrad 3speak https://3speak.tv/user/bobandbrad Pain Management: US: C2 Massage Gun: https://amzn.to/340qpc7 Q2 Mini Massage Gun US: https://amzn.to/3o77L9h T2 Massage Gun: https://amzn.to/3HcKOZJ X6 PRO Massage Gun with Stainless Steel Head: https://amzn.to/33ZY8SX Eye massager: https://amzn.to/3g7vRfy Neck and Back massager: https://amzn.to/3IOKD7d Foot Massager: https://amzn.to/3HaGdYd Knee Glide: https://store.bobandbrad.com Fit Glide: https://store.bobandbrad.com Leg Massager: https://amzn.to/3KLBw9r Wellness: Blood Pressure Monitor: https://amzn.to/3gchE0R Fitness: Resistance Bands: https://amzn.to/3ACqEWI Pull Up Bands: https://amzn.to/3o3wQBN Hanging Handles: https://amzn.to/3r7huya Grip and Forearm Strengthener: https://store.bobandbrad.com Wall Anchor: https://store.bobandbrad.com Pull-Up System: https://www.optp.com/Pull-Up-system-by-Bob-and-Brad Hand Grip Strengthener: https://amzn.to/3g4tZEn Stretching: Booyah Stik: https://store.bobandbrad.com Stretch Strap: https://amzn.to/3g7i5d2 Check out our shirts, mugs, bags and more in our Bob and Brad merchandise shop here: https://shop.spreadshirt.com/bob-brad Bob & Brad Amazon Store: https://amzn.to/2RTSLLh Other Products We Love: https://www.amazon.com/shop/physicaltherapyvideo?listId=3581Z1XUVFAFY Medical Disclaimer All information, content, and material of this website is for informat
Show All
Comment 0