เราใช้คุกกี้เพื่อทำความเข้าใจว่าคุณใช้ไซต์ของเราอย่างไรและเพื่อปรับปรุงประสบการณ์ของคุณ ซึ่งรวมถึงการปรับแต่งเนื้อหาและการโฆษณาในแบบของคุณ การใช้เว็บไซต์ของเราต่อไปแสดงว่าคุณยอมรับการใช้งานของเรา Cookies, Privacy Policy Term of use.
Video Player is loading.
Current Time 0:00
Duration 0:00
Loaded: 0%
Stream Type LIVE
Remaining Time 0:00
 
1x
297 views • May 24, 2022

Timeline: What If All Men Stopped Shaving

Infinite Comparison
Shaving often feels like a hassle. Other than your teeth, no other part of your body requires more daily maintenance, even if you’re just maintaining your facial hair. Who among us has never stared into our reflection in the mirror, and wondered what would happen if you just stopped shaving your beard forever? In this timeline scenario, not only you, but all men stop shaving their beard. DISCLAIMER: This Timeline/Comparison is based on public data, surveys, public comments & discussions and approximate estimations that might be subjected to some degree of error. Subscribe to Infinite Comparison for more comparison/timeline videos. Icons: www.flaticon.com Sources: https://www.toptal.com/developers/hastebin/raw/porabotuni
Show All
Comment 0