Utilizziamo i cookie per capire come usi il nostro sito e per migliorare la tua esperienza. Questo include la personalizzazione dei contenuti e della pubblicità. Continuando a utilizzare il nostro sito, accetti il nostro utilizzo di cookies, l'informativa sulla riservatezza e i termini d'uso Cookies, Privacy Policy Term of use.
Video Player is loading.
Current Time 0:00
Duration 0:00
Loaded: 0%
Stream Type LIVE
Remaining Time 0:00
 
1x
232 views • June 3, 2021

Thu Hoạch Khoai Môn Và Làm Bánh Cho Tụi Nhỏ Trong Bản

Mỗi năm vào thời gian này là khoảng thời gian cả Bản nhà nào nhà nấy cũng thu hoạch khoai môn, số khoai thu hoạch được sẽ dùng cho cả năm và giống cho vụ mùa sau. Tôi và bà đi đào khoai môn, và làm món bánh khoái khẩu cho tụi nhỏ. XEM VÀ ĐĂNG KÍ KÊNH NHÉ CẢ NHÀ! https://www.facebook.com/tam.an.71653
Show All
Comment 2