Chúng tôi sử dụng cookie để hiểu cách bạn sử dụng trang web của chúng tôi và để cải thiện trải nghiệm của bạn. Điều này bao gồm cá nhân hóa nội dung và quảng cáo. Bằng cách tiếp tục sử dụng trang web của chúng tôi, bạn chấp nhận việc chúng tôi sử dụng Cookies, Privacy Policy Term of use.
Video Player is loading.
Current Time 0:00
Duration 0:00
Loaded: 0%
Stream Type LIVE
Remaining Time 0:00
 
1x
111 views • January 25, 2022

中国人从来没有这么嗨皮,中国年轻人为啥不生育,李田田要尊严让中国世界第一,中国的最后警告成笑话,年轻人不生孩子,中国经济急速下滑(小木谈天第219期 20220125)

小木談天
小木談天
#中国的最后警告#中国年轻人为啥不生育#李田田要尊严 #中国人从来没有这么嗨皮,中国年轻人为啥不生育呢,#生三胎太难了,李田田要尊严了,又来一个#中国世界第一,中国的最后警告成笑话,#中国经济急速下滑 怎么办。 #年轻人不生孩子,#年轻人不结婚,#年轻人不生,#年轻人不婚,#年轻人不努力。 #小木谈天 告诉您。 中国人从来没有这么嗨皮,中国年轻人为啥不生育,李田田要尊严让中国世界第一可笑,中国的最后警告成笑话,年轻人不生孩子,中国经济急速下滑(小木谈天第219期 20220125) ---------------------------------------------------------------------------------------------------- YouMaker優美客:https://www.youmaker.com/c/0QK2LBPDdrxv 電報公告群:https://t.me/xiaomupublic (收視頻通知) 電報交流群:https://t.me/xiaomuchat SafeChat:https://safechat.com/channel/2785525161820876365 小木邮箱:xiaomu.talk@gmail.com 🔥🔥 贊助鼓勵小木:https://donate.xiaomutalk.com
Show All
Comment 0