เราใช้คุกกี้เพื่อทำความเข้าใจว่าคุณใช้ไซต์ของเราอย่างไรและเพื่อปรับปรุงประสบการณ์ของคุณ ซึ่งรวมถึงการปรับแต่งเนื้อหาและการโฆษณาในแบบของคุณ การใช้เว็บไซต์ของเราต่อไปแสดงว่าคุณยอมรับการใช้งานของเรา Cookies, Privacy Policy Term of use.
Video Player is loading.
Current Time 0:00
Duration 0:00
Loaded: 0%
Stream Type LIVE
Remaining Time 0:00
 
1x
6 views • December 16, 2022

REACTING TO "THE SPORTING AMERICAN BULLY"

Dogumentary TV
Dogumentary TV
The breed was first recognized by its breed club, the American Bully Kennel Club (ABKC), in 2004. This registry first acted as a means to document pedigrees and show the breed against its written standard. According to the ABKC the initial desire for this breed was to produce a dog with a lower prey drive and more of the "bully" traits and characteristics than the American Staffordshire Terrier. Mass and heavy bone was prioritized to ensure such a look, and due to this many of the dogs shown today display the wide front for which they were originally bred. The breed's development and popularity are commonly tied to the growth of hip-hop culture. The American Bully should not be confused with the several other bulldog-type breeds Physically, the American Bully has an impressive, athletic build, which is both muscular and defined, and displays strength and agility. The breed is versatile and capable of accomplishing a wide variety of tasks. All around, the American Bully is a well-rounded, reliable, trustworthy and ideal family companion.
Show All
Comment 0