Chúng tôi sử dụng cookie để hiểu cách bạn sử dụng trang web của chúng tôi và để cải thiện trải nghiệm của bạn. Điều này bao gồm cá nhân hóa nội dung và quảng cáo. Bằng cách tiếp tục sử dụng trang web của chúng tôi, bạn chấp nhận việc chúng tôi sử dụng Cookies, Privacy Policy Term of use.
Video Player is loading.
Current Time 0:00
Duration 0:00
Loaded: 0%
Stream Type LIVE
Remaining Time 0:00
 
1x
121 views • September 16, 2021

Evergrandes investerare stormade huvudkontoret | NTD NYHETER

NTD Sverige
NTD Sverige
Investerare som satsade pengar i Kinas näst största fastighetsbolag kräver nu tillbaka dem. Nästan 300 fastighetsbolag uppges ha ansökt om konkurs bara i år i Kina. Om det här företaget också hamnar på den listan kan det skicka chockvågor genom Kinas ekonomi. Följ oss på Twitter 👉 https://twitter.com/news_ntd Följ oss på Parler 👉 https://parler.com/profile/ntdnews Gilla oss på Facebook 👉 https://www.facebook.com/NTDNyheterSverige Kontakta oss 👉 https://www.ntd.com/contact-us.html
Show All
Comment 0