ما از کوکی ها برای درک نحوه استفاده از سایت ما و بهبود تجربه شما استفاده می کنیم. این شامل شخصی سازی محتوا و تبلیغات است. با ادامه استفاده از سایت ما ، شرایط استفاده از سایت ما را می پذیرید Cookies, Privacy Policy Term of use.
Video Player is loading.
Current Time 0:00
Duration 0:00
Loaded: 0%
Stream Type LIVE
Remaining Time 0:00
 
1x
20 views • November 10, 2022

Estrategia demócrata da frutos; Resultados en Arizona y Nevada podrían tardar | NTD 2022-11-10 15:36

NTD en español
NTD en español
💎Done aquí: https://donorbox.org/ntd-en-espanol 💎NTD en EpochTV: https://es.theepochtimes.com/c-ntd-noticias 💎NTD en Rumble: https://rumble.com/c/NTDEspanol Noticias de hoy 10 de noviembre de 2022 en NTD 00:00 Titulares 01:00 Continúa recuento de boletas en Nevada 04:09 Resultados en Arizona podrían estar el viernes 06:28 Reelección de un representante estatal de Pensilvania 06:59 Biden: “demócratas tuvieron una gran noche” 10:26 McCarthy declaró victoria republicana 11:10 Votantes aprueban diferentes medidas 13:49 ¿Una arriesgada estrategia demócrata? 16:15 Huracán Nicole toca tierra en Florida 19:13 Eduardo Bolsonaro pide ayuda a Elon Musk 20:45 Régimen chino ofrece comprar deuda externa de el Salvador 26:34 Comparación de políticas entre Trump y Biden
Show All
Comment 0