ما از کوکی ها برای درک نحوه استفاده از سایت ما و بهبود تجربه شما استفاده می کنیم. این شامل شخصی سازی محتوا و تبلیغات است. با ادامه استفاده از سایت ما ، شرایط استفاده از سایت ما را می پذیرید Cookies, Privacy Policy Term of use.
Video Player is loading.
Current Time 0:00
Duration 0:00
Loaded: 0%
Stream Type LIVE
Remaining Time 0:00
 
1x
1,700 views • September 2, 2023

Escaped Pennsylvania Inmate Spotted on Residential Surveillance Near Prison

NTD News
NTD News
Danelo Cavalcante, a convicted murderer who escaped from a Pennsylvania prison on Aug. 31 was captured on video footage by nearby residential surveillance cameras at 1:43 a.m. E.T. on Saturday, authorities announced.
Comment 0