We use cookies to understand how you use our site and to improve your experience. This includes personalizing content and advertising. By continuing to use our site, you accept our use of Cookies, Privacy Policy Term of use.
Video Player is loading.
Current Time 0:00
Duration 0:00
Loaded: 0%
Stream Type LIVE
Remaining Time 0:00
 
1x
32 views • December 11, 2022

Ep 157 นิทานพื้นบ้าน: ไอ้งั่ง กับ เศรษฐี

มีนิทานพื้นบ้านว่าในสมัยโบราณมีเศรษฐีคนหนึ่งที่ฉลาดแกม โกงและตระหนี่ อยู่มาวันหนึ่ง เขาจ้างคนงานระยะยาวชื่อ ไอ้งั่งจาง แม้ว่าจางจะมีชื่อเช่นนี้ แต่เขาก็ฉลาดมากจริงๆ เขายอมรับการถูกรังแกหรือฉ้อฉลอย่างใจเย็น และจะไม่ทำสิ่งต่าง ๆ เพื่อทำร้ายผู้อื่น เมื่อต้นปี เศรษฐีผู้สัญญาว่าจะให้วัวแก่ไอ้งั่ง หากทำงานให้เขาเป็นเวลาหนึ่งปี ไอ้งั่งทำงานหนักมาตลอดทั้งปี แต่สุดท้ายเศรษฐีก็ให้น้ำมันแก่เขาเพียงขวดเดียว
Show All
Comment 0