ما از کوکی ها برای درک نحوه استفاده از سایت ما و بهبود تجربه شما استفاده می کنیم. این شامل شخصی سازی محتوا و تبلیغات است. با ادامه استفاده از سایت ما ، شرایط استفاده از سایت ما را می پذیرید Cookies, Privacy Policy Term of use.
Video Player is loading.
Current Time 0:00
Duration 0:00
Loaded: 0%
Stream Type LIVE
Remaining Time 0:00
 
1x
65 views • November 27, 2020

Eng)给美国媳妇做香辣牛肉Chinese Spicy Dry Beef and talk about Covid.

田纳西Jay和Ari
We prepare Chinese Spicy Dry Beef and share about how Covid has affected life in America. Enjoy a meal with Tennessee Jay and Ari. 田纳西Jay和Ari 我们分享日常的简单的生活,讨论在美国,美国人受到疫情的影响以及他们的日常生活。 #田纳西Jay和Ari #AMWF#中美夫妻 #异国文化#美国生活
Show All
Comment 0