ما از کوکی ها برای درک نحوه استفاده از سایت ما و بهبود تجربه شما استفاده می کنیم. این شامل شخصی سازی محتوا و تبلیغات است. با ادامه استفاده از سایت ما ، شرایط استفاده از سایت ما را می پذیرید Cookies, Privacy Policy Term of use.
Video Player is loading.
Current Time 0:00
Duration 0:00
Loaded: 0%
Stream Type LIVE
Remaining Time 0:00
 
1x
95 views • October 10, 2021

EL HURACAN IDA Y EL REALITY CLIMÁTICO

REALBIOPOLÍTICA: EL NUEVO ORDEN MUNDIAL Y EL VERDADERO APOCALIPSIS SUSCRIBETE A NUESTRO CANAL YOUTUBE https://www.youtube.com/channel/UCfoByBxZZjQhTLhOV1nN3NA RUMBLE https://rumble.com/c/IVANORECHAVEZ BITCHUTE https://www.bitchute.com/channel/C4KFsBHZtfVS/ PÁGINA FACE: https://www.facebook.com/Realbiopolitica/ TELEGRAM https://t.me/realbiopolitica PATEITV https://pateitv.com/@REALBIOPOLITICA PAYPAL paypal.me/ivanorech1
Show All
Comment 0