เราใช้คุกกี้เพื่อทำความเข้าใจว่าคุณใช้ไซต์ของเราอย่างไรและเพื่อปรับปรุงประสบการณ์ของคุณ ซึ่งรวมถึงการปรับแต่งเนื้อหาและการโฆษณาในแบบของคุณ การใช้เว็บไซต์ของเราต่อไปแสดงว่าคุณยอมรับการใช้งานของเรา Cookies, Privacy Policy Term of use.
Video Player is loading.
Current Time 0:00
Duration 0:00
Loaded: 0%
Stream Type LIVE
Remaining Time 0:00
 
1x
101 views • February 2, 2021

How Martin Luther King Jr. Pioneered Opportunity for Black America | Larry Elder

Larry Elder Show
After recently celebrating Martin Luther King Jr's birthday this year, Larry wonders what he would think of the United States today. MLK Jr. Wrote a letter in 1963 from a jail in Birmingham, Alabama, to fellow clergymen, many of whom were white moderates, who didn't want him in Birmingham because he was known as an outside agitator. In this episode, Larry draws examples from prolific Black American leaders who influenced the future generations to overcome and persevere despite any obstacles. === Mentioned Videos: Shabazz (YouTube): Reginald F. Lewis and the Making of a Billion Dollar Empire https://youtu.be/son9vML9RVE Bayer Mack (YouTube): Paul R. Williams: African American Architect | Black History Documentary https://youtu.be/F6uo27CdaQ8 Biography: A. Philip Randolph - Civil Rights Pioneer | Biography https://youtu.be/TjxN2XjUo0U === 🔔 Want to connect with Larry Elder online for videos? Subscribe : http://ept.ms/2Luo9AK 🔴 RUMBLE: https://rumble.com/c/LarryElderShow 👉 Follow Larry Elder on Twitter: https://twitter.com/larryelder 👉 Follow Larry Elder on Facebook: https://www.facebook.com/TakeBackThisCountry/ 👉Follow Larry Elder on Instagram: https://www.instagram.com/larryeldershow/ === 🎁 Send real news and traditional values to your loved ones every week with The Epoch Times gift subscription plans 👉 https://subscribe.theepochtimes.com/p/?page=gift 🔴 Sign the Petition to Investigate, Condemn, and Reject the Chinese Communist Party👉 https://rejectccp.com === Credits: shutterstock Images: https://shutr.bz/2u8Zdp8 Music: Audioblocks.com, epidemicsound.com Stock Video: Videoblocks.com === © All Rights Reserved.
Show All
Comment 1