ما از کوکی ها برای درک نحوه استفاده از سایت ما و بهبود تجربه شما استفاده می کنیم. این شامل شخصی سازی محتوا و تبلیغات است. با ادامه استفاده از سایت ما ، شرایط استفاده از سایت ما را می پذیرید Cookies, Privacy Policy Term of use.
Video Player is loading.
Current Time 0:00
Duration 0:00
Loaded: 0%
Stream Type LIVE
Remaining Time 0:00
 
1x
115 views • September 22, 2023

Economic Security Is National Security: Rep. Ralph Norman

Capitol Report
Capitol Report
To discuss the budget battle and the looming government shutdown, NTD spoke with Rep. Ralph Norman (R-S.C.). He shared why he changed his vote on the defense budget, and what he hopes Congress will accomplish.
Comment 0