Chúng tôi sử dụng cookie để hiểu cách bạn sử dụng trang web của chúng tôi và để cải thiện trải nghiệm của bạn. Điều này bao gồm cá nhân hóa nội dung và quảng cáo. Bằng cách tiếp tục sử dụng trang web của chúng tôi, bạn chấp nhận việc chúng tôi sử dụng Cookies, Privacy Policy Term of use.
Video Player is loading.
Current Time 0:00
Duration -:-
Loaded: 0%
Stream Type LIVE
Remaining Time 0:00
 
1x
352 views • June 17, 2021

港抓捕蘋果日報高層 台灣批國安法紅色恐怖|#新唐人新聞

新唐人新聞
新唐人新聞
香港警方今天上午大規模搜查香港蘋果日報大樓,凍結公司資產,並逮捕五名高層。台灣朝野立委表示,不應該以任何理由侵害新聞自由,直指香港國安法背後就是紅色恐怖。 國民黨立委 洪孟楷:「我想任何理由都不應該無限上綱到侵犯新聞自由,或是媒體自由,在人權優先的情況下,我們還是呼籲新聞自由跟言論自由,不應該被任何理由來侵犯。」 民進黨立委 羅致政:「國安法背後就是紅色恐怖,在澳門、香港的民眾隨時都可能遭受,違反國安法的指控,遭遇到逮捕、判刑、入獄,所以這樣的做法事實上就是讓香港退回到過去沒有民主人權的日子。」 繼去年港警以國安法搜索蘋果日報,並拘捕創辦人黎智英等人後,今天(17日)再次大陣仗搜捕,引起國際媒體關注,台灣立委也表示,香港遭遇國安法紅色恐怖,完全喪失人權。 新唐人亞太電視綜合報導
Show All
Comment 0