เราใช้คุกกี้เพื่อทำความเข้าใจว่าคุณใช้ไซต์ของเราอย่างไรและเพื่อปรับปรุงประสบการณ์ของคุณ ซึ่งรวมถึงการปรับแต่งเนื้อหาและการโฆษณาในแบบของคุณ การใช้เว็บไซต์ของเราต่อไปแสดงว่าคุณยอมรับการใช้งานของเรา Cookies, Privacy Policy Term of use.
Video Player is loading.
Current Time 0:00
Duration 0:00
Loaded: 0%
Stream Type LIVE
Remaining Time 0:00
 
1x
614 views • December 14, 2021

케익공장의 대량생산 현장! 부드럽고 꾸덕한 초콜릿 치즈 케이크 Making Chocolate Cheese Cake - Cake Factory in Korea

FoodyTrip
FoodyTrip
😋 크림치즈 브라우니 케이크 / 페이브 베이커리 / 한국 빵공장 Chocolate Cheese Cake / Cream Cheese Brownie / Cake Factory in Korea 💰 Price : KRW 6,800 (USD 5.75) 📌 Location : http://naver.me/5PS2WhX7 🛒 Homepage : https://www.favebakery.co.kr 💌 무료촬영요청 및 제보 Contact FoodyTrip : goodymob@naver.com ✅ 본 영상은 직접 촬영요청을 드리고 섭외하여 촬영한 것이며, 유료광고를 포함하고 있지 않습니다. This video does not contain paid advertisements.
Show All
Comment 0