Chúng tôi sử dụng cookie để hiểu cách bạn sử dụng trang web của chúng tôi và để cải thiện trải nghiệm của bạn. Điều này bao gồm cá nhân hóa nội dung và quảng cáo. Bằng cách tiếp tục sử dụng trang web của chúng tôi, bạn chấp nhận việc chúng tôi sử dụng Cookies, Privacy Policy Term of use.
Video Player is loading.
Current Time 0:00
Duration 0:00
Loaded: 0%
Stream Type LIVE
Remaining Time 0:00
 
1x
685 views • January 23, 2022

〈字幕版〉大坂なおみ選手 彭帥氏に言及

日本テニス界のスターである大坂なおみ選手が、彭帥選手に関する女子テニス協会(WTA)の強硬な姿勢を賞賛しました。
Comment 0