ما از کوکی ها برای درک نحوه استفاده از سایت ما و بهبود تجربه شما استفاده می کنیم. این شامل شخصی سازی محتوا و تبلیغات است. با ادامه استفاده از سایت ما ، شرایط استفاده از سایت ما را می پذیرید Cookies, Privacy Policy Term of use.
Video Player is loading.
Current Time 0:00
Duration 0:00
Loaded: 0%
Stream Type LIVE
Remaining Time 0:00
 
1x
100 views • September 7, 2021

YO VENGO PRONTO (1)

EbenezerVN
EbenezerVN
Yo vengo pronto (1) - Pastor Juan Vasquez - 03/09/2021 Iglesia de Cristo Ebenezer Villa Nueva - Ministerios Ebenezer - EbenezerVillaNueva.Org
Comment 0