Chúng tôi sử dụng cookie để hiểu cách bạn sử dụng trang web của chúng tôi và để cải thiện trải nghiệm của bạn. Điều này bao gồm cá nhân hóa nội dung và quảng cáo. Bằng cách tiếp tục sử dụng trang web của chúng tôi, bạn chấp nhận việc chúng tôi sử dụng Cookies, Privacy Policy Term of use.
Video Player is loading.
Current Time 0:00
Duration 0:00
Loaded: 0%
Stream Type LIVE
Remaining Time 0:00
 
1x
1,169 views • July 1, 2021

武俠小說中點穴術是真的?以毒攻毒可以嗎?幫大家打通任督二脈,一起成為武林高手|倚天屠龍記|血管|小說 遊戲 電影|胡乃文開講Dr.HU_96

胡乃文開講
胡乃文開講
💎 觀看影片👉 https://bit.ly/3dun3iT 00:00 今天來幫大家打通任督二脈 01:14 打通任度二脈智慧開? 03:19 這樣做 打通任督二脈 04:53 點穴功夫真的存在嗎? 07:20 以毒攻毒 真的可行? 07:50 斷腸草以毒攻毒 09:40 正治療法與反治療法 09:53 是藥三分毒 用藥需對證 #打通任督二脈 #免疫力 #打坐 ▍ Youmaker👉 https://pse.is/3fwqqu ▍ YouTube👉 https://bit.ly/35IHSBZ ▍ instagram👉 https://www.instagram.com/naiwen_hu1 ▍ facebook👉 http://bit.ly/2uTCVbN ▍Safechat 👉 https://bit.ly/3wCLHGm ▍ Podcast👉 https://bit.ly/3cEvMz2 ▍Twitter︎👉 https://twitter.com/MrDoctorHu ▍ 新唐人亞太臺收視指南👉 https://goo.gl/BucTtL -©️版權 - Credits: shutterstock Images: https://shutr.bz/2u8Zdp8 Music: Audioblocks.com, epidemicsound.com Stock Video: Videoblocks.com - ©️ 版權所有
Show All
Comment 1