ما از کوکی ها برای درک نحوه استفاده از سایت ما و بهبود تجربه شما استفاده می کنیم. این شامل شخصی سازی محتوا و تبلیغات است. با ادامه استفاده از سایت ما ، شرایط استفاده از سایت ما را می پذیرید Cookies, Privacy Policy Term of use.
Video Player is loading.
Current Time 0:00
Duration 0:00
Loaded: 0%
Stream Type LIVE
Remaining Time 0:00
 
1x
69 views • February 3, 2023

Christina Bobb: Trump, Biden Treated 'Very Differently' Over Classified Documents

Capitol Report
Capitol Report
Have President Joe Biden and former President Donald Trump been treated differently over the discovery of classified documents? And how different are their situations? NTD spoke with Christina Bobb, a former attorney for President Trump, to discuss the Biden files. She was at Trump's Mar-a-Lago estate when FBI agents searched the residence.
Show All
Comment 0