ما از کوکی ها برای درک نحوه استفاده از سایت ما و بهبود تجربه شما استفاده می کنیم. این شامل شخصی سازی محتوا و تبلیغات است. با ادامه استفاده از سایت ما ، شرایط استفاده از سایت ما را می پذیرید Cookies, Privacy Policy Term of use.
Video Player is loading.
Current Time 0:00
Duration 0:00
Loaded: 0%
Stream Type LIVE
Remaining Time 0:00
 
1x
1 views • May 1, 2023

(字幕) 在港居住20多年的台灣人黃太專門回台投票,表示「7.21」讓她從只看台灣「藍色」媒體的人,開始看其它媒體,看到真相,變得理智,決定不再和大陸人做生意。_ #香港大紀元新唐人聯合新聞頻道

(字幕) 在港居住20多年的台灣人黃太專門回台投票,表示「7.21」讓她從只看台灣「藍色」媒體的人,開始看其它媒體,看到真相,變得理智,決定不再和大陸人做生意。_ #香港大紀元新唐人聯合新聞頻道
Comment 0