ما از کوکی ها برای درک نحوه استفاده از سایت ما و بهبود تجربه شما استفاده می کنیم. این شامل شخصی سازی محتوا و تبلیغات است. با ادامه استفاده از سایت ما ، شرایط استفاده از سایت ما را می پذیرید Cookies, Privacy Policy Term of use.
Video Player is loading.
Current Time 0:00
Duration 0:00
Loaded: 0%
Stream Type LIVE
Remaining Time 0:00
 
1x
1,742 views • January 30, 2021

川普語出驚人!「還沒結束」什麼意思?伊萬卡參選?魯比奧小心回應;華爾街激怒全世界,多空大戰騎虎難下 | 遠見快評 唐靖遠 | 2021.1.29【直播評論】

遠見快評
遠見快評
有網友在高爾夫球場遇到川普和他的幾位球友,川普回應他招呼並表示感謝,同時還說了一句很奇特的話。伊萬卡是否可能參選?華爾街違規蠻橫的打壓,不但引發了法律訴訟和國會議員的強烈聲討,也激怒了大批國際社會的中小型機構和普通散戶。 00:00 說說心裡話 07:28 川普語出驚人 共和黨上門求助 17:13 華爾街之戰:只有勝負無關賺錢 - 👍 支持唐靖遠先生,為遠見快評捐款:https://donorbox.org/yuanjiankp ❤️ 留下您的Email,遠見快評有任何視頻更新消息,都將在第一時間提供給您!https://newsletter.youmaker.com/?channel=yuanjiankp ▶️ Youmaker 優美客:https://www.youmaker.com/channel/9aacd001-4006-4d00-921d-b7d531b5d109 💎 Telegram頻道:https://t.me/YuanJianKP - 川普語出驚人!「還沒結束」什麼意思?伊萬卡參選?魯比奧小心回應;華爾街激怒全世界,多空大戰騎虎難下 | 遠見快評 唐靖遠 | 2021.1.29【直播評論】 #川普 #伊萬卡 #華爾街 © All Rights Reserved.
Show All
Comment 2