Chúng tôi sử dụng cookie để hiểu cách bạn sử dụng trang web của chúng tôi và để cải thiện trải nghiệm của bạn. Điều này bao gồm cá nhân hóa nội dung và quảng cáo. Bằng cách tiếp tục sử dụng trang web của chúng tôi, bạn chấp nhận việc chúng tôi sử dụng Cookies, Privacy Policy Term of use.
Video Player is loading.
Current Time 0:00
Duration 0:00
Loaded: 0%
Stream Type LIVE
Remaining Time 0:00
 
1x
128 views • July 12, 2021

未來5-10年化學合成生命——中共基因技術曝光!老朋友又要少一個?中國小伙勇敢反抗中共⋯⋯

德傳媒
德傳媒
#德傳媒#大陸老兵爆料#GaryTalk 敬請加入Telegram「德傳媒官方頻道」 https://t.me/moralmedia 請加入@GaryTalk的新頻道 https://www.youtube.com/channel/UCLUw0mW77D8ZL3PcTRczlZA 如果您不方便觀看視頻請到Firstory收聽節目 https://open.firstory.me/user/ckq9fc82n6k510865h4vc2r60/platforms 敬請加入我的Youmaker頻道 https://www.youmaker.com/channel/2b5dd1eb-592b-4d2d-9329-7f6d6197741c 敬請關注德傳媒Parler(類似推特)平台 https://parler.com/profile/Garyming/posts 敬請加入德傳媒LBRY/odysee頻道 https://lbry.tv/$/invite/@德傳媒:d 敬請加入我的個人博客 https://dcmgary.org 敬請加入德傳媒safechat頻道 https://safechat.com/channel/2787195178650897971 RUMBLE德傳媒 https://rumble.com/c/Moralmedia 敬請關注德傳媒Gab平台 https://gab.com/moralmediasg 敬請關注德傳媒在mewe(類似Facebook)平台帳號 https://mewe.com/i/garymeng 敬請請關注我Twitter最新動態 https://twitter.com/SHENCHUANWH 敬請關注我的 Instagram最新動態 https://www.instagram.com/exclusive_reviews_news_only/ 如果您感覺我的視頻還不錯可以請我喝一杯咖啡哦 https://paypal.me/GaryMeng?locale.x=en_GB 未來5-10年化學合成生命——中共基因技術曝光!老朋友又要少一個?中國小伙勇敢反抗中共⋯⋯ #中共#基因技術#中共老朋友#中國人#古巴#古巴共產黨
Show All
Comment 1