Chúng tôi sử dụng cookie để hiểu cách bạn sử dụng trang web của chúng tôi và để cải thiện trải nghiệm của bạn. Điều này bao gồm cá nhân hóa nội dung và quảng cáo. Bằng cách tiếp tục sử dụng trang web của chúng tôi, bạn chấp nhận việc chúng tôi sử dụng Cookies, Privacy Policy Term of use.
Video Player is loading.
Current Time 0:00
Duration 0:00
Loaded: 0%
Stream Type LIVE
Remaining Time 0:00
 
1x
360 views • October 26, 2021

隱瞞且謊報與中共官員聯繫 華裔教授美國認罪|#新唐人新聞

新唐人新聞
新唐人新聞
美國司法部10月25日表示,美國空軍戰爭學院的一名華裔教授,對聯邦調查局做出了虛假陳述,隱瞞了與中共官員的關係。目前這名華裔教授,承認有罪,面臨最高五年監禁。 69歲的張曉明,是已歸化入籍的華裔,居住在阿拉巴馬州蒙哥馬利。 1994年在美國獲得歷史學博士學位,曾任教德 克薩斯理工大學和德克薩斯農工大學。 2003年任教美國空軍戰爭學院。 張曉明在空軍戰爭學院擁有「保密級」的安全許可,因此被要求報告與可疑外國人的接觸以及與外國政府官員的關係。 根據10月25日司法部發布的文件,張曉明2012年和上海市政府一名官員建立聯繫。 2012年到2017年,張曉明和這名官員見面6次,交換了大約40封電子郵件。 司法部說,在此期間,即使張曉明意識到那名官員試圖從他那裡蒐集敏感信息後,他也沒有報告這一關係。 不僅如此,張曉明還多次向當局做出具有誤導性或虛假的陳述,掩蓋他和這名官員的聯繫,以讓自己繼續擁有保密級的安全許可,包括: 2017年8月,美國人事管理辦公室的核查詢問; 2020年7月,美國聯邦調查局的詢問。 不過他最終承認多次和這名官員會面,還承認之所以隱瞞,是因為知道這種接觸不恰當。 根據公開信息,2015年,張曉明多次在「中國南海研究中心」、上海交大,以及江蘇省對外友好交流促進會做過演講。 張曉明面臨最高五年監禁的刑期。 新唐人記者 畢心慈 綜合報導
Show All
Comment 0