Chúng tôi sử dụng cookie để hiểu cách bạn sử dụng trang web của chúng tôi và để cải thiện trải nghiệm của bạn. Điều này bao gồm cá nhân hóa nội dung và quảng cáo. Bằng cách tiếp tục sử dụng trang web của chúng tôi, bạn chấp nhận việc chúng tôi sử dụng Cookies, Privacy Policy Term of use.
Video Player is loading.
Current Time 0:00
Duration 0:00
Loaded: 0%
Stream Type LIVE
Remaining Time 0:00
 
1x
117 views • October 4, 2021

台灣巡遊 2021/8 永安漁港觀光漁市

台灣巡遊
台灣巡遊
#台灣 #旅行 #風景 #桃園 #新屋 🇹🇼 您的點讚和訂閱是促使不斷更新的動力 ❤️ 期待與鞭策請不吝指教
Comment 0