ما از کوکی ها برای درک نحوه استفاده از سایت ما و بهبود تجربه شما استفاده می کنیم. این شامل شخصی سازی محتوا و تبلیغات است. با ادامه استفاده از سایت ما ، شرایط استفاده از سایت ما را می پذیرید Cookies, Privacy Policy Term of use.
Video Player is loading.
Current Time 0:00
Duration -:-
Loaded: 0%
Remaining Time -:-
 
1x
1 views • May 30, 2023

骨質疏鬆是老年人及絕經後婦女普遍存在的問題,嚴重者可導致骨折、永久性殘疾,甚至死亡。醫學專家認為,骨質是年輕時奠定的,預防骨質疏鬆越早越好。

#健康 #骨質疏鬆 #骨骼 #鈣質 IOF指出,在年輕時期能多增加10%的骨密度,就可以使骨質疏鬆症的發生延緩13年。因此,在各年齡段都需要攝取均衡且足夠的營養素來維持骨骼健康。IOF建議,鈣質是人體骨頭最主要的成份,飲食中的鈣質攝取量特別重要,19~50歲每日鈣質攝取量為1000毫克;50歲以上女性則為1200毫克,70歲以上男性為1200毫克。 發佈日期:2023年 5 月 27日 責任編輯:曲歌
Show All
Comment 0