ما از کوکی ها برای درک نحوه استفاده از سایت ما و بهبود تجربه شما استفاده می کنیم. این شامل شخصی سازی محتوا و تبلیغات است. با ادامه استفاده از سایت ما ، شرایط استفاده از سایت ما را می پذیرید Cookies, Privacy Policy Term of use.
Video Player is loading.
Current Time 0:00
Duration 0:00
Loaded: 0%
Stream Type LIVE
Remaining Time 0:00
 
1x
6/12212
5,000 views • May 16, 2023

‘Dust Devil’ Engulfs Child at Baseball Game

NTD News
NTD News
A 7-year-old catcher was engulfed by a short-lived dust devil Sunday afternoon in Jacksonville, Florida. Sand and debris spiraled around Bauer Zoya for a few seconds before the 17-year-old umpire rescued him. Zoya said it felt like 10 minutes to him.
Comment 0