ما از کوکی ها برای درک نحوه استفاده از سایت ما و بهبود تجربه شما استفاده می کنیم. این شامل شخصی سازی محتوا و تبلیغات است. با ادامه استفاده از سایت ما ، شرایط استفاده از سایت ما را می پذیرید Cookies, Privacy Policy Term of use.
Video Player is loading.
Current Time 0:00
Duration 0:00
Loaded: 0%
Stream Type LIVE
Remaining Time 0:00
 
1x
42 views • January 27, 2021

Dr.SHIVA LIVE: Building Awareness of Masks & Oral Health. Science and Public Policy Implications.

drshiva
drshiva
Dr.SHIVA LIVE: Building Awareness of Masks, Oral Health, Systems Health. Science and Public Policy Implications Dr.SHIVA Ayyadurai, MIT PhD in Biological Engineering, the Inventor of Email, Scientist, Educator, Statesman discusses the need to share the science of masks and oral health, as well as to build awareness of the many public policy implications. Oral health is the gateway to systems health of the entire body.
Show All
Comment 0