ما از کوکی ها برای درک نحوه استفاده از سایت ما و بهبود تجربه شما استفاده می کنیم. این شامل شخصی سازی محتوا و تبلیغات است. با ادامه استفاده از سایت ما ، شرایط استفاده از سایت ما را می پذیرید Cookies, Privacy Policy Term of use.
Video Player is loading.
Current Time 0:00
Duration 0:00
Loaded: 0%
Stream Type LIVE
Remaining Time 0:00
 
1x
6,916 views • December 2, 2021

Dr. Hamada: Omicron May Provide Natural Immunity

NTD News
NTD News
NTD spoke with Dr. Omar Hamada, an emergency room doctor and former Lt. Colonel in the U.S. Army Special Forces, about the state of the pandemic and the new variant Omicron.
Comment 0