เราใช้คุกกี้เพื่อทำความเข้าใจว่าคุณใช้ไซต์ของเราอย่างไรและเพื่อปรับปรุงประสบการณ์ของคุณ ซึ่งรวมถึงการปรับแต่งเนื้อหาและการโฆษณาในแบบของคุณ การใช้เว็บไซต์ของเราต่อไปแสดงว่าคุณยอมรับการใช้งานของเรา Cookies, Privacy Policy Term of use.
Video Player is loading.
Current Time 0:00
Duration 0:00
Loaded: 0%
Stream Type LIVE
Remaining Time 0:00
 
1x
10 views • February 2, 2023

Doing Squats This Way Can Save Your Back

Bob and Brad
Bob and Brad
Bob and Brad demonstrate how to save your back while doing squats. Website: https://bobandbrad.com/ Youtube Channel: https://www.youtube.com/user/physicaltherapyvideo Bob and Brad Amazon Store: https://amzn.to/3jAM0JN Bob (the tall one) has been diagnosed with Ataxia. It affects his balance and his speech, but does not affect his thinking. We appreciate your understanding and support! ~~~~ Video Chapters ~~~~ 0:00 Try Posture Squats to Save Your Back 0:21 How to Perform Posture Squats Correctly 1:50 Video Conclusion ~~~~ Featured Products ~~~~ 1) Hand Warmer: https://amzn.to/3A6Ojzx   ~~~~ This Week's Giveaway ~~~~ This giveaway is open to USA residents only    Giveaway link: www.bobandbrad.com/giveaways  Purchase link: https://amzn.to/3A6Ojzx   Discount: Get a 10% discount with the discount code BOBBRAD1 ~~~~Bob and Brad Community Page~~~~ Check out the Bob and Brad Community to share your experiences, ask questions and connect with others regarding physical therapy and health related topics https://community.bobandbrad.com/ Sign up for TEXT messages: https://bobbrad.attn.tv/p/E6p/landing-page ~~~~Visit us on our other social media platforms~~~~ Website: https://bobandbrad.com/ Facebook: https://www.facebook.com/BobandBrad/ Instagram: https://www.instagram.com/officialbobandbrad/ Twitter: https://twitter.com/realbobandbrad Rumble: https://rumble.com/user/BobandBrad LinkedIn https://www.linkedin.com/company/bob-and-brad TikTok https://www.tiktok.com/@bobandbrad Snapchat : https://www.snapchat.com/add/bobandbrad22 ~~~~~Our Products:~~~~~ Pain Management: US: C2 Massage Gun: https://amzn.to/340qpc7 Q2 Mini Massage Gun US: https://amzn.to/3o77L9h T2 Massage Gun: https://amzn.to/3HcKOZJ X6 PRO Massage Gun with Stainless Steel Head: https://amzn.to/33ZY8SX D6 PRO Massage Gun: https://amzn.to/3tPtHrL EM19 Massage Gun: https://www.bobandbrad.com/em19 UNI Mini Massage Gun: https://amzn.to/3WKCl8t Eye massager: https://amzn.to/3g7vRfy Neck and Back massager: https://amzn.to/3IOKD7d Foot Massager: https://amzn.to/35ndfqe Knee Glide: https://www.bobandbrad.com/product-page/bob-brad-knee-glide Fit Glide: https://www.bobandbrad.com/product-page/bob-brad-fitglide Leg Massager: https://amzn.to/3Om8fTW Hand Warmer: https://amzn.to/3A6Ojzx Back Massager (Cordless): https://amzn.to/3fOZkyp Wellness: Cowabunga Joint & Muscle Cream: https://www.bobandbrad.com/product-page/cowabunga-cream Fitness: Resistance Bands: https://amzn.to/3ACqEWI Pull Up Bands: https://amzn.to/3o3wQBN Grip and Forearm Strengthener: https://www.bobandbrad.com/product-page/bob-brad-grip-forearm-strengthener Wall Anchor: https://www.bobandbrad.com/product-page/bob-brad-workout-wall-anchor Hanging Handles: https://www.bobandbrad.com/product-page/hanging-handles Pull-Up System: https://www.bobandbrad.com/product-page/pull-up-system Hand Grip Strengthener: https://amzn.to/3g4tZEn Stress Balls: https://amzn.to/3Sk8WP1 Stretching: Booyah Stik: https://www.bobandbrad.com/product-page/booyah-stik Stretch Strap: https://amzn.to/3g7i5d2 Check out our shirts, mugs, bags and more in our Bob and Brad merchandise shop here: https://shop.spreadshirt.com/bob-brad Bob & Brad Amazon Store: https://amzn.to/2RTSLLh ~~~~Medical Disclaimer~~~~ All information, content, and material of this website is for informational purposes only and are not intended to serve as a substitute for the consultation, diagnosis, and/or medical treatment of a qualified physician or healthcare provider. ~~~~Affiliate disclaimer~~~~ Keep in mind that we may receive commissions when you click our links and make purchases. However, this does not impact our reviews and comparisons. We are highly selective in our products and try our best to keep things fair and balanced in order to help you make the best choice for you.
Show All
Comment 0