Chúng tôi sử dụng cookie để hiểu cách bạn sử dụng trang web của chúng tôi và để cải thiện trải nghiệm của bạn. Điều này bao gồm cá nhân hóa nội dung và quảng cáo. Bằng cách tiếp tục sử dụng trang web của chúng tôi, bạn chấp nhận việc chúng tôi sử dụng Cookies, Privacy Policy Term of use.
Video Player is loading.
Current Time 0:00
Duration 0:00
Loaded: 0%
Stream Type LIVE
Remaining Time 0:00
 
1x
84 views • November 7, 2023

ロシア原潜、核弾道ミサイル「ブラバ」試射成功

ロシア国防省は5日、ロシアの新型戦略原子力潜水艦が核弾頭を搭載可能な潜水艦発射弾道ミサイル(SLBM)「ブラバ」の発射に成功したとするビデオを公開しました。
Comment 0