เราใช้คุกกี้เพื่อทำความเข้าใจว่าคุณใช้ไซต์ของเราอย่างไรและเพื่อปรับปรุงประสบการณ์ของคุณ ซึ่งรวมถึงการปรับแต่งเนื้อหาและการโฆษณาในแบบของคุณ การใช้เว็บไซต์ของเราต่อไปแสดงว่าคุณยอมรับการใช้งานของเรา Cookies, Privacy Policy Term of use.
Video Player is loading.
Current Time 0:00
Duration 0:00
Loaded: 0%
Stream Type LIVE
Remaining Time 0:00
 
1x
316 views • March 2, 2022

豪 南極大陸監視強化に8億豪ドル 中露念頭に

地球の最も南に位置する南極大陸は、各国の影響力をめぐる争いに巻き込まれています。しかし、豪政府の新たな計画がこの状況を変える可能性があります。
Comment 0