Chúng tôi sử dụng cookie để hiểu cách bạn sử dụng trang web của chúng tôi và để cải thiện trải nghiệm của bạn. Điều này bao gồm cá nhân hóa nội dung và quảng cáo. Bằng cách tiếp tục sử dụng trang web của chúng tôi, bạn chấp nhận việc chúng tôi sử dụng Cookies, Privacy Policy Term of use.
Video Player is loading.
Current Time 0:00
Duration 0:00
Loaded: 0%
Stream Type LIVE
Remaining Time 0:00
 
1x
951 views • May 25, 2021

美國國務院週二就《大紀元時報》香港印刷廠被暴徒破壞事件發表聲明;美國特種作戰司令部,已做好準備對中共發起信息反擊戰;美國參議員警告,新的邪惡軸心國正在形成。|4月14日【 #新聞大家談】

新聞大家談
新聞大家談
#林瀾 #秦鵬 #林曉旭 最新資訊,及時解讀,歡迎收看新聞大家談。每週一、三、五,美東時間早上10點,中港台晚上11點,我們和您見面。 美國國務院週二就《大紀元時報》香港印刷廠被暴徒破壞事件發表聲明; 美國特種作戰司令部,已做好準備,對中共發起信息反擊戰; 美國參議員警告,新的邪惡軸心國正在形成。 新唐人大紀元聯合爆料平台: +1 (201) 614-3989;talkdjy@gmail.com 🙏訂閱 + 按小鈴鐺 🔔 訂閱 #新唐人 讓全世界看到真實新聞:http://985.so/hGAQ 支持新唐人: https://donation.ntdtv.com 支持大紀元: https://donate.epochtimes.com/ 關注我們: 新唐人Twitter:https://twitter.com/NTDChinese 新唐人Facebook:https://www.facebook.com/NTDChinese/ 新唐人YouTube頻道: 新唐人電視台:https://www.youtube.com/user/NTDCHINESE/
Show All
Comment 0