Chúng tôi sử dụng cookie để hiểu cách bạn sử dụng trang web của chúng tôi và để cải thiện trải nghiệm của bạn. Điều này bao gồm cá nhân hóa nội dung và quảng cáo. Bằng cách tiếp tục sử dụng trang web của chúng tôi, bạn chấp nhận việc chúng tôi sử dụng Cookies, Privacy Policy Term of use.
Video Player is loading.
Current Time 0:00
Duration 0:00
Loaded: 0%
Stream Type LIVE
Remaining Time 0:00
 
1x
214 views • January 6, 2022

【被黃標】💥西安創造「奇蹟」,社會面基本清零?流產孕婦要說法,醫院施「拖」字訣;心絞痛被拖8小時,家屬詳陳病亡經歷;清零大過人命,醫院拒收重病人;劉國中下台?官媒替百姓說話?【新聞看點 李沐陽1.6】

支持沐陽,加入會員看更多 👉👉http://muyangshow.com 訂閱優樂客電子報,掌握每日更新!👉👉https://www.youlucky.biz/follow-us +今日內容 00:00 🔥我們都需要真相🔥 03:06西安創造「神奇」 社會面基本清零? 06:35流產孕婦要說法 醫院施「拖」字訣 10:30拖垮心絞痛病患 網友詳陳漫長8小時 15:10艾滋腦炎被拒收 一心只要清零 18:56劉國中要下台?官媒替百姓說話? 流產孕婦向醫院要說法了,但是醫院採取了「拖」字訣。一個「拖」字,拖走了胎兒,也拖走了老人。奇怪的是,中共官媒似乎站在了百姓角度,對準西安開炮了,這是唱的哪一齣戲呢? #西安疫情 #社會面基本清零 #西安孕婦流產 - ⭕️ 沐陽會員專頁:http://muyangshow.com ▶️ 歡迎訂閱 + 按小鈴鐺 🔔 https://www.youtube.com/channel/UCPMqbkR35zZV1ysWGXJPW-w?sub_confirmation=1 ⭕️大陸免翻牆訂閱會員指南👉 https://www.youlucky.biz/post/youlucky_ogate - 🔔 為防止youtube直接刪除視頻,請關注沐陽博客,每日更新【含原始無遮蓋圖像】: https://www.youlucky.biz/mu-yang-article ( 沐陽有任何文章和視頻的更新消息,我們都將在第一時間提供給您!) - 訂閱優美客Youmaker新平台👉https://www.youmaker.com/c/NewsInsight ⭕️ 請捐助【新聞看點】🙏 : https://www.youlucky.biz/mu-yang-about (不通過YouTube的捐款方式 - 可以信用卡,可以Paypal,在美國也可以銀行轉帳) - 💎 爆料郵箱: xwkd2017@gmail.com 💎 會員與捐款問題: newsinsight00@gmail.com 💎 歡迎關注 Parler: https://parler.com/profile/Muyang ------------------------------------------------ 相關鏈接: 病毒長眼睛親共疫情重 https://youtu.be/WhDykUgVQMA 病毒有眼睛:金替身疑雲 好萊塢親共遭疫重創 https://youtu.be/Xb1ALyznN_8 病毒有眼睛:世界名校疫重背後 https://youtu.be/OIaPOe9SIs 病毒有眼睛:聯合國紅色背景 https://youtu.be/C0-a0zBsDLk 病毒有眼睛:一帶一路成「疫路」 https://youtu.be/y-OgNUaN3hc 病毒有眼睛:巴西為何突然爆發 https://youtu.be/Ks9QAWvmvbs 病毒有眼睛:美國疫情為何嚴重? https://youtu.be/_nKZMSrANCM 病毒有眼睛:德國疫情爆發 鮮為人知祕密 https://youtu.be/umaHq7Bc-Hc 病毒有眼睛:俄印疫情為何飆升 https://youtu.be/uKIZNk-HybY 病毒有眼睛:伊朗2500萬染疫 https://youtu.be/71SicZXcZ88 病毒有眼睛:巴西疫情急劇飆升 失控的背後 https://youtu.be/-UhWyFl2OkQ ------------------------------------------------ * 新聞看點視頻名單: https://www.youtube.com/playlist?list=UUPMqbkR35zZV1ysWGXJPW-w - Credits: shutterstock Images: https://shutr.bz/2u8Zdp8 Music: Audioblocks.com, epidemicsound.com Stock Video: Videoblocks.com © All Rights Reserved. - ©️ 版權所有 【被黃標】💥西安創造「奇蹟」,社會面基本清零?流產孕婦要說法,醫院施「拖」字訣;心絞痛被拖8小時,家屬詳陳病亡經歷;清零大過人命,醫院拒收重病人;劉國中下台?官媒替百姓說話?【新聞看點 李沐陽1.6】
Show All
Comment 0