Chúng tôi sử dụng cookie để hiểu cách bạn sử dụng trang web của chúng tôi và để cải thiện trải nghiệm của bạn. Điều này bao gồm cá nhân hóa nội dung và quảng cáo. Bằng cách tiếp tục sử dụng trang web của chúng tôi, bạn chấp nhận việc chúng tôi sử dụng Cookies, Privacy Policy Term of use.
Video Player is loading.
Current Time 0:00
Duration 0:00
Loaded: 0%
Stream Type LIVE
Remaining Time 0:00
 
1x
578 views • November 14, 2021

日本真子公主下嫁平民 赴美開啟新生活|#新唐人新聞

新唐人新聞
新唐人新聞
日本真子公主,與她的平民大學同學結婚後放棄王位頭銜。週日,夫妻二人搭機前往紐約,展開新生活。 11月14日,放棄王位的日本前公主小室真子,攜新婚丈夫小室圭在東京羽田機場搭機離開日本,前往美國紐約開始新生活。 真子一改以往王室活動上常見的髮髻造型,而是披肩長髮現身;自己拖著行李箱,和普通人一樣拿下口罩、接受安全檢查。 真子是日本王儲文仁親王的長女、日本德仁國王的侄女。 10月,真子放棄公主頭銜與大學戀人小室圭結婚;小室圭目前在紐約一家律師事務所工作。 根據日本媒體的報導,因為結婚脫離皇籍的日本前皇族移居海外相當罕見。 新唐人電視 綜合報導
Show All
Comment 0