ما از کوکی ها برای درک نحوه استفاده از سایت ما و بهبود تجربه شما استفاده می کنیم. این شامل شخصی سازی محتوا و تبلیغات است. با ادامه استفاده از سایت ما ، شرایط استفاده از سایت ما را می پذیرید Cookies, Privacy Policy Term of use.
Video Player is loading.
Current Time 0:00
Duration 0:00
Loaded: 0%
Stream Type LIVE
Remaining Time 0:00
 
1x
279 views • November 23, 2020

Daniil Maliuta - J.S.Bach, F.Chopin, S.Rachmaninov, S.Gubaidulina

Daniil Maliuta
Daniil Maliuta
J.S.Bach - 00:00 The Well Tempered Clavier. - Book I: Prelude and Fugue No.7 in E-flat Major. F.Chopin - 05:23 Etude op. 10 no. 1 in C major. F.Chopin - 07:13 Ballade op. 47 in A-flat major. S.Rachmaninov - 14:41 Prelude op. 32 no. 12 in G-sharp minor. S.Gubaidulina - 17:20 Chaconne
Show All
Comment 0