ما از کوکی ها برای درک نحوه استفاده از سایت ما و بهبود تجربه شما استفاده می کنیم. این شامل شخصی سازی محتوا و تبلیغات است. با ادامه استفاده از سایت ما ، شرایط استفاده از سایت ما را می پذیرید Cookies, Privacy Policy Term of use.
Video Player is loading.
Current Time 0:00
Duration 0:00
Loaded: 0%
Stream Type LIVE
Remaining Time 0:00
 
1x
37 views • August 11, 2022

北戴河會議結束,發佈新對台白皮書,小道消息稱:習下李上的小說劇情是假的!

公民老黑
公民老黑
欢迎加入公民老黑广播频道,以做备份,感谢大家支持! https://t.me/laohei606 频道的持续更新,离不开您的支持↓ http://paypal.me/laohei66 #北戴河會議 #習下李上 #習近平 本频道的会员等级分为: 一杯咖啡;一个汉堡;一份牛排;海鲜套餐;伊比利亚火腿! https://www.youtube.com/channel/UCtLgwBOza-dnuaBg6W6YXog/join 【希望有1000人每月赞助我一杯咖啡,截止目前105人】
Show All
Comment 0