ما از کوکی ها برای درک نحوه استفاده از سایت ما و بهبود تجربه شما استفاده می کنیم. این شامل شخصی سازی محتوا و تبلیغات است. با ادامه استفاده از سایت ما ، شرایط استفاده از سایت ما را می پذیرید Cookies, Privacy Policy Term of use.
Video Player is loading.
Current Time 0:00
Duration 0:00
Loaded: 0%
Stream Type LIVE
Remaining Time 0:00
 
1x
1,032 views • September 21, 2023

DA Sues Sacramento Over Homeless Encampments

NTD News
NTD News
The city of Sacramento is being sued for failing to clean up homeless encampments. The DA and city leaders have been caught in an escalating, months-long dispute. Sacramento County District Attorney Thien Ho says California’s capital city is seeing a “collapse into chaos.”
Comment 0