เราใช้คุกกี้เพื่อทำความเข้าใจว่าคุณใช้ไซต์ของเราอย่างไรและเพื่อปรับปรุงประสบการณ์ของคุณ ซึ่งรวมถึงการปรับแต่งเนื้อหาและการโฆษณาในแบบของคุณ การใช้เว็บไซต์ของเราต่อไปแสดงว่าคุณยอมรับการใช้งานของเรา Cookies, Privacy Policy Term of use.
Video Player is loading.
Current Time 0:00
Duration 0:00
Loaded: 0%
Stream Type LIVE
Remaining Time 0:00
 
1x
158 views • February 11, 2022

Timeline: If You Fell Into A Volcano

Infinite Comparison
What would happen if you leaned a bit too far over the rim of a volcano and fell in? You would die, of course — but how? First, let’s get the lingo down. Magma is molten rock beneath the earth’s surface. Lava is magma that’s come above the surface, usually through volcanic eruption. If you fall into a volcano, it’s magma that’s your problem. Here is an idea of what happens if you fall into a volcano. DISCLAIMER: This Timeline/Comparison is based on public data, surveys, public comments & discussions and approximate estimations that might be subjected to some degree of error. Subscribe to Infinite Comparison for more comparison/timeline videos. Icons: www.flaticon.com
Show All
Comment 0