Chúng tôi sử dụng cookie để hiểu cách bạn sử dụng trang web của chúng tôi và để cải thiện trải nghiệm của bạn. Điều này bao gồm cá nhân hóa nội dung và quảng cáo. Bằng cách tiếp tục sử dụng trang web của chúng tôi, bạn chấp nhận việc chúng tôi sử dụng Cookies, Privacy Policy Term of use.
Video Player is loading.
Current Time 0:00
Duration 0:00
Loaded: 0%
Stream Type LIVE
Remaining Time 0:00
 
1x
38 views • January 29, 2022

Omicron肆虐 美國父母讓孩子在家上學 - 疫情政策 - 國際新聞

隨著美國加州Omicron病例急遽增加,有些家長對學校的防疫措施感到不安,決定讓孩子在家上學。家長們希望,學校能夠強制篩檢,否則上學就像把孩子送去參加「水痘派對」。 走到後院,原本的遊戲場旁,擺了一套桌椅。五歲的C.J.和八歲的坎布里亞(Cambria),坐在加州柏本克(Burbank)的家裡,開始一天的學習。過去兩個星期,她們沒有去學校,也沒有接受線上教學等替代教育,而是由母親惠勒(Yelena Wheeler)親自教導。 儘管學校沒有關閉,但在Omicron肆虐的情況下,身為醫護人員的惠勒認為,將孩子送去學校並不安全。 母親 惠勒:「這個時候去學校,只是將孩子送去參加『水痘派對』。即使CDC說每個人都會感染,但在這個時間點上,我們是否都必須感染,讓醫療體系負擔更重?」 在美國,各州或各城市的學校,遵循不同的協議。有些地區需要戴口罩和定期篩檢,有些地區卻不需要,這讓許多父母感到沮喪。 最近,惠勒與其他家長,和學區進行了長達7個小時的會議,要求學校進行強制篩檢。 母親 惠勒:「所有想的到的事情,我們都做了,現在學區態度是『我們沒有資金』。如果其他學區都不做強制篩檢是一回事,但我們最大的學區之一就在我們隔壁,離這裡三個街區的洛杉磯學區,有強制篩檢,而我們卻沒有。」 拜登政府一月中旬宣布,將把學校的COVID-19篩檢能力提高一倍,增加一千萬次。 與惠勒持相同意見的家長們表示,除非看到學校有真正變化,能讓孩子更安全,否則他們將繼續在家上學。 新唐人亞太電視 葉恩婕 綜合報導 🔔請訂閱我們 https://youtube.com/user/NTDAmazingWorld 🆗再開啟小鈴鐺 ✅定時來點正成長喔 官方網站👉https://www.ntdtv.com.tw/program/大千世界
Show All
Comment 0