Chúng tôi sử dụng cookie để hiểu cách bạn sử dụng trang web của chúng tôi và để cải thiện trải nghiệm của bạn. Điều này bao gồm cá nhân hóa nội dung và quảng cáo. Bằng cách tiếp tục sử dụng trang web của chúng tôi, bạn chấp nhận việc chúng tôi sử dụng Cookies, Privacy Policy Term of use.
Video Player is loading.
Current Time 0:00
Duration 0:00
Loaded: 0%
Stream Type LIVE
Remaining Time 0:00
 
1x
97 views • November 24, 2021

New York Governor Hopes to Finish 2nd Ave Subway Line

NTD News
NTD News
President Joe Biden's infrastructure law includes $23 billion in new grant opportunities for transit expansion. New York Gov. Kathy Hochul hopes that some of that money will go toward the expansion of an unfinished subway line in New York City.
Comment 0