Chúng tôi sử dụng cookie để hiểu cách bạn sử dụng trang web của chúng tôi và để cải thiện trải nghiệm của bạn. Điều này bao gồm cá nhân hóa nội dung và quảng cáo. Bằng cách tiếp tục sử dụng trang web của chúng tôi, bạn chấp nhận việc chúng tôi sử dụng Cookies, Privacy Policy Term of use.
Video Player is loading.
Current Time 0:00
Duration 0:00
Loaded: 0%
Stream Type LIVE
Remaining Time 0:00
 
1x
19 views • June 13, 2020

党媒解读南方洪水:你们看到三峡大坝危险,我看到美!香港码头货柜全消失,习近平犹豫了?(老北京茶馆/第327集/2020/06/12)

老北京茶館
老北京茶館
#习近平 去宁夏考察,绕开了南方水灾地区,而党媒官媒也在掩盖灾情、继续歌功颂德、岁月静好。#三峡大坝 还像宣传的那样安稳吗?上游重庆的雨水排入长江,大坝能承受得住吗?#香港 码头集装箱货柜全都消失不见,艺人汪明荃悲叹香港繁荣不再。世界金融中心真的离我们而去了吗?习近平的港版国安法会继续强行实施,还是会中止呢? 幽默新闻频道【老北京茶馆】,段子手李正,跟您聊中国、美国、香港大事小情、官场、社会、时政、民生。善意搞笑、幽默温情,段子里的中国与世界,尽在茶中! 支持paypal账号:tea@bayvoice.net 反馈邮箱:laobeijingchaguan@gmail.com 推荐视频: https://is.gd/RLSG5v https://is.gd/35RRKk https://is.gd/r1NEeK https://is.gd/E4uiY9 https://is.gd/TVE31M ------- 更多希望之聲精彩視頻: 天亮時分: https://is.gd/RAyz6w 江峰時刻: https://is.gd/JCmPmK 健康不是夢: https://is.gd/GjSvnM 希望之聲視頻欄目:https://is.gd/37XViZ
Show All
Comment 0