Chúng tôi sử dụng cookie để hiểu cách bạn sử dụng trang web của chúng tôi và để cải thiện trải nghiệm của bạn. Điều này bao gồm cá nhân hóa nội dung và quảng cáo. Bằng cách tiếp tục sử dụng trang web của chúng tôi, bạn chấp nhận việc chúng tôi sử dụng Cookies, Privacy Policy Term of use.
Video Player is loading.
Current Time 0:00
Duration 0:00
Loaded: 0%
Stream Type LIVE
Remaining Time 0:00
 
1x
1,472 views • May 20, 2022

Senate Passes $40 Billion Ukraine Aid Package

NTD News
NTD News
The Senate passed a $40 billion aid package for Ukraine in a vote of 86–11. The House already passed the bill earlier this month, and it is now heading to President Joe Biden's desk for signature.
Comment 0