Chúng tôi sử dụng cookie để hiểu cách bạn sử dụng trang web của chúng tôi và để cải thiện trải nghiệm của bạn. Điều này bao gồm cá nhân hóa nội dung và quảng cáo. Bằng cách tiếp tục sử dụng trang web của chúng tôi, bạn chấp nhận việc chúng tôi sử dụng Cookies, Privacy Policy Term of use.
Video Player is loading.
Current Time 0:00
Duration 0:00
Loaded: 0%
Stream Type LIVE
Remaining Time 0:00
 
1x
118 views • March 4, 2023

CPAC 2023 in Washington: DeSantis, Pence Decline Invitation to the Event

NTD News
NTD News
America's largest gathering of conservatives is meeting in Washington, DC. However, two prominent conservatives, who may run for president in 2024, declined their invitations.
Comment 0