เราใช้คุกกี้เพื่อทำความเข้าใจว่าคุณใช้ไซต์ของเราอย่างไรและเพื่อปรับปรุงประสบการณ์ของคุณ ซึ่งรวมถึงการปรับแต่งเนื้อหาและการโฆษณาในแบบของคุณ การใช้เว็บไซต์ของเราต่อไปแสดงว่าคุณยอมรับการใช้งานของเรา Cookies, Privacy Policy Term of use.
Video Player is loading.
Current Time 0:00
Duration 0:00
Loaded: 0%
Stream Type LIVE
Remaining Time 0:00
 
1x
177/330
234 views • April 26, 2022

Comparison: You At Different Blood Alcohol Levels

Infinite Comparison
An average person can get drunk after four to five shots of alcohol. Two or three shots can get you tipsy, while seven or more shots will leave you extremely drunk. However, people have different alcohol toleration. Your body's response is a big factor when determining what happens to someone at certain blood alcohol levels. So in this comparison video, we're assuming what happens to an average person if he drinks different amounts of alcohol. DISCLAIMER: This probability/comparison is based on public data, surveys, public comments & discussions and approximate estimations that might be subjected to some degree of error. Subscribe to Infinite Comparison for more Probability Comparison/Comparison videos. Icons: www.flaticon.com Sources: https://www.toptal.com/developers/hastebin/raw/nugapemixi
Show All
Comment 0