เราใช้คุกกี้เพื่อทำความเข้าใจว่าคุณใช้ไซต์ของเราอย่างไรและเพื่อปรับปรุงประสบการณ์ของคุณ ซึ่งรวมถึงการปรับแต่งเนื้อหาและการโฆษณาในแบบของคุณ การใช้เว็บไซต์ของเราต่อไปแสดงว่าคุณยอมรับการใช้งานของเรา Cookies, Privacy Policy Term of use.
Video Player is loading.
Current Time 0:00
Duration 0:00
Loaded: 0%
Stream Type LIVE
Remaining Time 0:00
 
1x
118 views • April 20, 2021

Clown World

The New American
What we're living through now has happened before . . . from the English Civil War with Oliver Cromwell in the 1600s, to the French Revolution, to the fall of Russia to the Bolsheviks. There's a pattern. A template. And it's been described as far back as Plato, who describes a republic's decay into Clown World. 🇺🇸 The New American: http://www.thenewamerican.com/ 📲 Let's Connect! http://www.facebook.com/TheNewAmerican https://parler.com/profile/TheNewAmerican https://twitter.com/NewAmericanMag https://www.instagram.com/newamericanmag85/ #DanielNatal #ClownWorld #Template
Show All
Comment 2