Chúng tôi sử dụng cookie để hiểu cách bạn sử dụng trang web của chúng tôi và để cải thiện trải nghiệm của bạn. Điều này bao gồm cá nhân hóa nội dung và quảng cáo. Bằng cách tiếp tục sử dụng trang web của chúng tôi, bạn chấp nhận việc chúng tôi sử dụng Cookies, Privacy Policy Term of use.
Video Player is loading.
Current Time 0:00
Duration 0:00
Loaded: 0%
Stream Type LIVE
Remaining Time 0:00
 
1x
4 views • April 8, 2023

#Cletus若希 🥰日常 VLOG • 初嚐 Google 評分四星半嘅東海棠!Denison Centre 買球拍?🤣 係好精神嘅雞絲炒河!🤩 #希Ter #多倫多

Cletus 若希
Cletus 若希
東海棠餅屋 https://www.google.com/maps/place/%E6%9D%B1%E6%B5%B7%E6%A3%A0%E9%A4%85%E5%B1%8B/@43.8316458,-79.3093492,17z/data=!3m1!4b1!4m6!3m5!1s0x89d4d4120022ba3f:0xc60c4b2ed47fb119!8m2!3d43.8316458!4d-79.3071605!16s%2Fg%2F11bt_lwmv_?hl=en-US Denison Centre https://www.google.com/maps/place/Denison+Centre/@43.8336662,-79.3096605,17z/data=!3m1!4b1!4m6!3m5!1s0x89d4d413d92703d3:0x90566a243a34d13a!8m2!3d43.8336662!4d-79.3074718!16s%2Fg%2F1tdwlhdp?hl=en-US ================================================== Youtube Channel: Cletus 若希 https://www.youtube.com/@cletusyeukhei/featured 多倫多生活日記Toronto Life Diary. : https://www.youtube.com/@Toronto_Life_Diary/featured ======================================================= 2021-2022 Photo Diary: https://photos.app.goo.gl/YoiVMjYRq44JwxSXA Music in Video: Royalty-Free Music & SFX for video - Artlist https://artlist.io/
Show All
Comment 0