เราใช้คุกกี้เพื่อทำความเข้าใจว่าคุณใช้ไซต์ของเราอย่างไรและเพื่อปรับปรุงประสบการณ์ของคุณ ซึ่งรวมถึงการปรับแต่งเนื้อหาและการโฆษณาในแบบของคุณ การใช้เว็บไซต์ของเราต่อไปแสดงว่าคุณยอมรับการใช้งานของเรา Cookies, Privacy Policy Term of use.
Video Player is loading.
Current Time 0:00
Duration 0:00
Loaded: 0%
Stream Type LIVE
Remaining Time 0:00
 
1x
1,188 views • August 15, 2021

肖像畫:素描小孩画像,小孩肖像画|素描人像教程|怎么画 小孩|怎么画 儿童|人物 肖像畫|如何画人物素描|怎麽樣畫素描肖像|怎么画 小女孩|怎么画 肖像画 小孩|人物 头像

畫緣
小孩肖像画:素描人像小孩画像,人像画 教程,怎么画 小孩,怎么画 儿童,人物 肖像畫,素描 人像,肖像 素描,肖像畫 教學,素描人像入门,素描人像基础教程,素描人像技巧, 如何画人物素描 0:00 从眼睛开始畫小孩肖像画 0:48 開始畫人物鼻子 1:14 用鉛筆畫儿童脖子 2:51 畫人物头发 3:45 畫人物衣服 5:02 畫人物细节 第一步,构思、构图。在画人物前要养成观察对象的特征、酝酿自己情绪的习惯。根据对象的职业、年龄、气质、爱好等考虑该如何表现,最后欲达到怎样的效果。成 竹在胸,下笔就大胆潇洒。不要仓促作画,构图时注意人物位置是否合适以及人物前方的空间要大些。虽然这是老生常谈,却是决定整幅画是否完整舒服的关键。 人像画|人像画 教程|怎么画 小孩|怎么画 儿童|人物 肖像畫|素描 人像|肖像 素描|肖像畫 教學|素描人像入门|素描人像基础教程|素描人像技巧| 第二步,狠抓轮廓。这点非常重要。万丈高楼平地起,没有坚实的墙基不堪设想。画人物轮廓即墙基,要抓准,就要抓住头部基本形、五官位置、明暗交界线的位置、头与肩的关系。 要画准轮廓,就必须整体观察,整体比较,多运用辅助线帮助确定位置。在抓外形时要狠抓特征,要画得像。外形初见端倪,形象呼之欲出。就如公园门口的艺人用 剪子剪影,轻而易举地将人物形象显现出来,尽管看不清过细的内部结构,我们照样能够认出他来。有些不注意这一步,形还非常含糊,便匆匆忙忙去画人物五官了。这 样画出来的画怎么能逼近对象呢! 在画人物准外形的基础上,五官位置也需狠下功夫。在画五官时要注意中轴线的运用,除绝对正面外,中轴线根据头的动态呈孤线,很多同学不理解这一点,画稍侧的角 度,头总是转不过去,当然感觉就很差。五官位置可以根据三停五眼的基本规律,在共性中找出人与人的形象特征,画出人与人的千差万别。在打轮廓时要注意眉、 眼、鼻、耳的长和宽以及厚度的位置。如果这一步画不准千万不要深入,更不能上明暗。画眉毛要注意眼窝上下凹处的骨点和通过颞骨处凸的转折所呈现的眉深眉 淡。画眼则要将四个眼角处于一条平行线上,否则眼睛就有高低,感觉不舒服。画眼很重要,上眼皮和下眼睑有区别,一般上眼皮较重,原因是有厚度,且眼睫毛较 深,阴影投射在眼球上,往往这里是整幅画的最深处,很有神,也易将眼球包在眼皮之中。下眼睑受光,要亮,不然就如戏妆了。嘴的刻划也关系到人的表情。首先 要确定上下嘴唇的厚薄,还要注意嘴唇不能用线勾得过死,嘴的上翘下垂,非常微妙。画耳要与眼鼻嘴联系起来看,有些考生不愿多画耳朵,甚至将耳朵当作负担。 要么虚不过去,影响空间,要么跳得厉害,破坏整体。 素描人像比例|素描人像教程|素描人像练习|人像画 教学|人像画 示范|人像画 案例|人像画 怎么画|肖像画 教程|肖像画 教学|肖像画 示范|肖像画 怎么画| 明暗交界线是决定头部深度、体积的关键,颧骨处在交界线最突出部位,有高有低,有突出也有柔和,可视特征而定。尽管受光处颧骨不那么明显,但必须与暗部对称地画。顺便说一下,人物写生非常重要的是对称,诸如两眼、两耳、两个鼻孔等都要同时考虑。头发固有色是黑色。只要仔细分析,绝不是漆黑一片,也同样有明暗对比。头发是在颅骨上形成的,发型、明暗都必须考虑结构。头发力争画得蓬松,富有质感。 第三步,深入刻划。此时要好好审视一番,看看哪些部位最深、最强烈,就从这些地方着手,一般先从眉、眼、鼻、颞骨处开始,一下子即可抓住特征,画出大的关 系,但是一定要避免抓住一点反反复复盯着画,使局部画得过分而关系失调。先画什么、再画什么可根据对象特征来考虑,如角度有些偏,颧骨比较突出,有的剑眉 浓重而富个性,有的眼睛炯炯有神,那就由此展开。 在深入中要始终保持整体关系,明白一幅画画人物的好坏主要取决于整幅画面的整体感,完整感,如果只是将笔墨停留在五官上,以为是画龙点睛,而忽视其它方面,整个 画面就不会好。我们在看画展时,总是站在较远处端详整幅画,对某些部分感兴趣,再走近细观,没有人看画展时直冲到画前死盯着局部看,如果那样岂不滑稽可 笑? 在深入中首先着眼于整个画面的明暗对比,我将它比作为主要矛盾。然后是暗的与暗的比,亮的与亮的比,我将它比作为次要矛盾。主要矛盾决定次要矛盾,抓住了 大的关系,又注意了微妙的关系,整个画面就有主有次,可以有条不紊的进行深入。每深入一层,即从最凸处开始,带动次明部。画眼注意整个眼轮匝肌周围的关 系,画嘴考虑口轮匝肌的块面,画鼻注意鼻骨、鼻翼与脸颊的联系。同时,还要考虑这一局部在整个脸部中的比例关系。总之,在深入中时时考虑整体,主次各得其 所。 素描人物 示范|素描人物 怎么画|怎么画 女孩|怎么画 小女孩|怎么画 肖像画 小孩|人物 头像|人物头像 示范|人物头像 案例|肖像素描 教学|怎么画 人像画|怎样画 肖像画|怎么画 肖像画 儿童|肖像画 儿童| 第四步,调整。一般考生画画时总喜欢一个劲地往下画,直至结束,感到气都喘不过来。哪有时间去琢磨一下,留出15-20分钟的时间调整大的关系。其实这样 的想法很要不得。调整既是深入也是概括,使画面的总体效果更趋完整,要做减法,将琐碎的细节综合起来,加强大关系。调整还是考生艺术修养的综合体现,究竟 以怎样的画人物效果呈现在主考官面前,以怎样的画面效果在众多的考生中出类拔萃,这点值得深思。 要画好人像,特别要画得像。避免公式化、概念化地将人物千篇一律,千人一面的机械式的描摹,好像人物形象是一个模型里刻出来的,总是那么呆板、没有生气。 人物要画得像,首先是形神兼备,注重人物内在性格和情绪的刻划。只要在平时的练习中,多留意眉、眼、嘴的情绪变化的表现,在神情最为自然、生动的时刻来 画人物画,就能使画面有生气。我觉得形神兼备是人像写生的最高要求,绝不是在技巧提高之后才去追求。 总之要画好人像素描,获得扎实的基础,精确的造型能力,还是要靠多画才能得到。俗话说,“熟能生巧”,技巧是从勤学苦练中得来画人物的。同时还要多看好的范画,提高鉴赏力,进而大胆地多方面地进行尝试,不断提高绘画水平,实现自己的理想。 肖像画 女孩|怎么画 肖像画 女孩|人物头像 儿童|肖像素描 示范|怎样画 人像画|顔真 人物画|顔真 肖像畫|顔真 素描人像|畫緣 人物画| 畫緣 肖像畫#畫緣 素描人像#颜真 人物画#颜真 肖像畫#颜真 素描人像#画缘 人物画#画缘 肖像畫#画缘 素描人像#怎么画 肖像素描 小孩
Show All
Comment 0