Chúng tôi sử dụng cookie để hiểu cách bạn sử dụng trang web của chúng tôi và để cải thiện trải nghiệm của bạn. Điều này bao gồm cá nhân hóa nội dung và quảng cáo. Bằng cách tiếp tục sử dụng trang web của chúng tôi, bạn chấp nhận việc chúng tôi sử dụng Cookies, Privacy Policy Term of use.
Video Player is loading.
Current Time 0:00
Duration 0:00
Loaded: 0%
Stream Type LIVE
Remaining Time 0:00
 
1x
499 views • December 19, 2021

CES前國際大廠秀新品 台廠營運添動能|財經100秒

財經向前看
財經向前看
🔸CES前國際大廠秀新品 台廠營運添動能 🔸意法半導體執行長:晶片短缺 明年改善 🔸台灣國衛院合作夥伴捲入中資風險 🔸同為鴻海集團!夏普與鴻騰和解 代價6.68億元 訂閱 【 #財經向前看 】立即掌握全球產業動態、經濟脈動、科技潮流趨勢❗️💪 🎯Youtube 訂閱 https://bit.ly/2QEIgyi 🎯Youmaker 訂閱 https://pse.is/3e786z 🎯官網 https://www.ntdtv.com.tw
Show All
Comment 0